Tổng hợp chart móc tiếng Việt từ Len Xinh, đầy đủ các thể loại chart móc:

Nếu bạn là người mắt đầu, đừng bỏ qua chuỗi bài hướng dẫn cách móc len từ cơ bản tới nâng cao rất chi tiết ở đây.