You are currently viewing Chart Móc Rau Củ: Chi Tiết 12 Loại – Phần 1

Chart Móc Rau Củ: Chi Tiết 12 Loại – Phần 1

Củ cải đường

vegetable crochet patterns
Chart móc rau củ – Củ cải đường

Sử dụng len màu trắng, hồng, xanh lá cây nhạt. Bắt đầu bằng màu trắng nhé:

 • 1: 6X vào MR (6)
 • 2: 6V (12)
 • 3: [V, 3X]*3 (15)
 • 4: [V, 4X]*3 (18)
 • 5: [V, 2X]*6 (24)
 • 6: [V, 7X]*3 (27)
 • 7: [V, 8X]*3 (30)
 • 8: [V, 4X]*6 (36)

Đổi sang màu hồng

 • 9: [V, 5X]*6 (42)
 • 10: [V, 13X]*3 (45)
 • 11: [V, 14X]*3 (48)
 • 12:  [V, 7X]*6 (54)
 • 13-17 (5 hàng): 54X (54)
 • 18: [A, 7X]*6 (48)
 • 19: [A, 6X]*6 (42)
 • 20: [A, 5X]*6 (36)
 • 21: [A, 4X]*6 (30)
 • 22: [A, 3X]*6 (24) – Bắt đầu độn gòn
 • 23: [A, 2X]*6 (18)
 • 24: [A, X]*6 (12) – Kết thúc độn gòn
 • 25: 6A (6)

Bây giờ đến phần lá màu xanh

 • Nối màu xanh vào phần đầu củ và móc tiếp
 • Ch 25, ss vào bính thứ 2 tính từ kim, 17ss (18)
 • Ch 1, xoay mặt. Từ đây các mũi sẽ được móc ở 2 bên dây bính
 • X, 2T, F, 2T, X, ss, X, T, 2F, 2E, 2F, T, {3X}, T, 2F, 2E, 2F, T, X, ss, X, 2T, F, 2T, X, ss, 6ss vào phần cuống
 • 2ss vào mũi kế tiếp của hàng 25 của phần thân
 • Ch 30, ss vào bính thứ 2 tính từ kim, 28ss (29)
 • Ch 1, xoay mặt. Từ đây các mũi sẽ được móc ở 2 bên dây bính
 • X, 2T, F, 2T, X, ss, X, T, 2F, 2E, 2F, T, {3X}, T, 2F, 2E, 2F, T, X, ss, X, 2T, F, 2T, X, ss, 11ss vào phần cuống
 • 2ss vào mũi kế tiếp của hàng 25 của phần thân
 • Ch 28, ss vào bính thứ 2 tính từ kim, 26ss (27)
 • Ch 1, xoay mặt. Từ đây các mũi sẽ được móc ở 2 bên dây bính
 • X, 2T, F, 2T, X, ss, X, T, 2F, 2E, 2F, T, {3X}, T, 2F, 2E, 2F, T, X, ss, X, 2T, F, 2T, X, ss 9ss vào phần cuống
 • Ss vào mũi bính đầu tiên.
Nên xem:  Chart Móc Bộ Rau Củ Phần 2

Cắt len, dấu mối.

Lennutas

www.lenxinhxan.com - Blog chia sẻ pattern, chart móc miễn phí từ tác giả @Lennutas, và hơn nữa nhiều kiến thức, kinh nghiệm móc thú bông, đồ chơi bằng len cũng sẽ được chia sẻ ở đây. Chúc bạn luôn tìm được niềm vui và có được trải nghiệm bổ ích ở đây nhé :)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.