You are currently viewing Chart Móc Rau Củ: Chi Tiết 12 Loại – Phần 1

Chart Móc Rau Củ: Chi Tiết 12 Loại – Phần 1

Súp lơ

Chart móc rau củ – Súp lơ

Chuẩn bị len màu xanh. Bông cải gồm 2 phần riêng biệt may vào nhau, chúng ta bắt đầu bằng bông nhỏ trước nha, phần thân móc bằng màu xanh lá nhạt:

Bông nhỏ

 • 1: 6X vào MR (6)
 • 2: BLO 6V (12)
 • 3: BLO 12X (12)
 • 4-6 (3 hàng): 12X (12)
 • 7: 2X, 2T, 4F, 2T, 2X (12)

Cắt len, chừa đoạn ngắn để may.

Từ đây móc theo hàng ngang để làm phần bông, nối len màu xanh đậm vào tép còn lại đầu tiên ở hàng 1, ch 2

 • 1: 6FV (hàng 1), 12FV (hàng 2) (36)
 • 2: ch 2, xoay mặt, 36FV (72)
 • 3: Xoay mặt, [ch 3, X] lặp lại đến hết hàng 

Cắt len, dấu mối.

Độn gòn chặt phần cuống màu xanh nhạt.

Bông lớn

Móc phần cuống màu xanh nhạt

 • 1: 6X vào MR (6)
 • 2: 6V (12)
 • 3: [V, X]*6 (18)
 • 4: BLO 18X (18)
 • 5-15 (11 hàng): 18X (18) – Độn chặt gòn
 • 16: BLO [A, X]*6 (12)
 • 17: BLO 6A (6)
Nên xem:  Chart Móc Bộ Rau Củ Phần 2

Cắt len, dấu mối.

Từ đây móc theo hàng ngang để làm phần bông, nối len màu xanh đậm vào tép còn lại đầu tiên ở hàng 17, ch 2

 • 1: 6FV (hàng 17), 12FV (hàng 16), 18FV (hàng 15) (72)
 • 2: ch 2, xoay mặt, 72FV (144)
 • 3: Xoay mặt, [ch 3, X] lặp lại đến hết hàng  

Kết thúc

May bông nhỏ vào phần thân của bông lớn nha.

chart móc trái cây

Rau củ thôi chưa đủ! Thêm bộ trái cây chờ bạn “xơi” đây.

Lennutas

www.lenxinhxan.com - Blog chia sẻ pattern, chart móc miễn phí từ tác giả @Lennutas, và hơn nữa nhiều kiến thức, kinh nghiệm móc thú bông, đồ chơi bằng len cũng sẽ được chia sẻ ở đây. Chúc bạn luôn tìm được niềm vui và có được trải nghiệm bổ ích ở đây nhé :)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.