You are currently viewing Chart Móc Rau Củ: Chi Tiết 12 Loại – Phần 1

Chart Móc Rau Củ: Chi Tiết 12 Loại – Phần 1

Trái bí đao

vegetable crochet patterns
Chart móc rau củ – Trái bí đao

Phần trái bí bắt đầu móc từ dưới lên trên bằng màu xanh lá nhạt nhé.

 • 1: 6X vào MR (6)
 • 2: 6V (12)
 • 3: [V, X]*6 (18)
 • 4: [V, 2X]*6 (24)
 • 5: [V, 3X]*6 (30)
 • 6: [V, 4X]*6 (36)
 • 7: [V, 5X]*6 (42)
 • 8: [V, 6X]*6 (48)
 • 9: [V, 7X]*6 (54)
 • 10-11 (2 hàng): 54X (54)
 • 12: [V, 8X]*6 (60)
 • 13: 60X (60)
 • 14: [A, 8X]*6 (54)
 • 15: 54X (54)
 • 16: [A, 7X]*6 (48)
 • 17-18 (2 hàng): 48X (48)
 • 19: [A, 6X]*6 (42)
 • 20-23 (4 hàng): 42X (42)
 • 24: [A, 5X]*6 (36)
 • 25-37 (13 hàng): 36X (36)
 • 38: [V, 2X]*2, V, 10X, [A, 2X]*2, A, 9X (36)
 • 39-40 (2 hàng): 36X (36)
 • 41:  [A, 4X]*6 (30)
 • 42: [A, 3X]*6 (24)
 • 43: [A, 2X]*6 (18)
 • 44: [A, X]*6 (12)
 • 45: 6A (6)

Tiếp tục móc phần cuống: ch 7, ss vào bính thứ 2 tính từ kim, 5X (6)

Nên xem:  Chart móc tiếng Việt: tổng hợp 999+ chart móc miễn phí

Cắt len, dấu mối.

Phần hoa

Dùng màu vàng để làm hoa bí nha

 • Ch 3, [{2F vào bính đầu tiên, ch 2, ss}]*3
 • Cắt len và may hoa vào trái bí

Vậy là chúng ta đã móc xong trái bí đao rồi nè các bạn. Tiếp nha.

Lennutas

www.lenxinhxan.com - Blog chia sẻ pattern, chart móc miễn phí từ tác giả @Lennutas, và hơn nữa nhiều kiến thức, kinh nghiệm móc thú bông, đồ chơi bằng len cũng sẽ được chia sẻ ở đây. Chúc bạn luôn tìm được niềm vui và có được trải nghiệm bổ ích ở đây nhé :)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.