You are currently viewing Chart Móc Rau Củ: Chi Tiết 12 Loại – Phần 1

Chart Móc Rau Củ: Chi Tiết 12 Loại – Phần 1

Quả cà chua

vegetable crochet patterns
Chart móc rau củ – Quả cà chua.

Cà chua chúng ta sử dụng màu đỏ và xanh lá đậm để làm cuống nha. Bắt đầu bằng màu đỏ để làm phần quả cà:

 • 1: 6X vào MR (6)
 • 2: 6V (12)
 • 3: [V, X]*6 (18)
 • 4: [V, 2X]*6 (24)
 • 5: [V, 3X]*6 (30)
 • 6: [V, 4X]*6 (36)
 • 7: [V, 5X]*6 (42)
 • 8: [V, 6X]*6 (48)
 • 9: [V, 7X]*6 (54)
 • 10-11 (2 hàng): 54X (54)
 • 12: [V, 8X]*6 (60)
 • 13-16 (4 hàng): 60X (60)
 • 17: [A, 8X]*6 (54)
 • 18-19 (2 hàng): 54X (54)
 • 20: [A, 7X]*6 (48)
 • 21: [A, 6X]*6 (42)
 • 22: [A, 5X]*6 (36)
 • 23: [A, 4X]*6 (30) – Bắt đầu độn gòn
 • 24: [A, 3X]*6 (24)
 • 25: [A, 2X]*6 (18)
 • 26: [A, X]*6 (12) – Kết thúc độn gòn
 • 27: 6A (6)

Cắt len, dấu mối.

Phần cuống

Dùng len màu xanh đậm

Ch 8, ss vào bính thứ 2 tính từ kim, 5ss (6)

Nên xem:  Chart Móc Que Kem Hình Unicorn Gắn Đầu Bút

{6X} vào bính cuối cùng.

Khoan cắt len, tiếp tục móc phần lá.

Phần lá

Móc tiếp từ phần cuống

[7ch, ss vào bính thứ 2 tính từ kim, X, 2T, 2F, sk 1, ss]*3

Cắt len, chừa đoạn ngắn để may.

May phần cuống vào phần thân.

Chuỗi bài viết hướng dẫn móc len và chia sẻ kinh nghiệm móc len!

Lennutas

www.lenxinhxan.com - Blog chia sẻ pattern, chart móc miễn phí từ tác giả @Lennutas, và hơn nữa nhiều kiến thức, kinh nghiệm móc thú bông, đồ chơi bằng len cũng sẽ được chia sẻ ở đây. Chúc bạn luôn tìm được niềm vui và có được trải nghiệm bổ ích ở đây nhé :)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.